fbpx
Top

Algemene voorwaarden

 / Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Brute Burgers;

– Bestelling: een bestelling van een klant via de website van Brute Burgers of een andere online besteldienst, waaronder doch niet uitsluitend Thuisbezorgd;

– Overeenkomst: Een overeenkomst tussen de klant en Brute Burgers met betrekking tot de bestelling;

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen.

2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de klant op de knop “verstuurd” klikt op het bestelformulier op de website.

2.3 Brute Burgers faciliteert slechts het bestelproces, maar zij is geen partij bij de overeenkomst.

2.4 Voor de correcte uitvoering van de overeenkomst is vereist dat de klant de juiste en volledige contactgegevens invult bij het invoeren van de bestelling. De klant dient Brute Burgers onverwijld te informeren bij onjuistheden of onvolledigheden.

Artikel 3 Betaling

3.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting van de klant jegens Brute Burgers.

3.2 Betaling is voorafgaand aan de bezorging mogelijk op de website. Contante betaling bij afhalen of bezorging is eveneens mogelijk, maar bij bezorging dient de klant er rekening mee te houden dat de bezorger niet meer dan € 20,– aan wisselgeld bij zich heeft.

3.3 Eventuele kortingen, al dan in verband met een promotionele actie, dienen tijdens het bestelproces te worden gemeld door het invoeren van een kortingscode.

Artikel 4 Annulering

4.1 In verband met de beperkte houdbaarheid van de producten van Brute Burgers kunnen overeenkomsten niet door de klant worden ontbonden. Derhalve kan een bestelling niet door een klant worden geannuleerd, nadat de klant op de knop “Verstuurd” heeft geklikt.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechtenrechten met betrekking tot de website waaronder merkrechten, domeinnamen, handelsnamen, aanduidingen, logo’s, reclameslagzinnen en al hetgeen daaronder valt in de ruimste zin des woords berusten bij Brute Burgers.

5.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Brute Burgers is het derden niet toegestaan niet om materiaal van de website, op welke wijze dan ook, te gebruiken. Onder meer doch niet uitsluitend is het derden bij gebreke van voormelde toestemming niet toegestaan om materiaal van de website te kopiëren, te reproduceren of te verspreiden.

Artikel 6 Klachtenregeling

6.1 Klachten over de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden gemeld bij de betreffende vestiging waarvan contactgegevens op de website worden vermeld.

6.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan daarvan een melding worden gemaakt via Info@bruteburgers.com.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van Brute Burgers, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de Bestelling.

7.2 De aansprakelijkheid van Brute Burgers voor indirecte schade zoals gevolgschade of winstderving is uitgesloten.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.